Zoek op

staatssecretaris

staatsrecht: lid van de federale of de Brusselse Hoofdstedelijke regering dat toegevoegd is aan een minister en een deelgebied ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=staatssecretaris

staatssecretaris

de staatssecretaris zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈstatsɪkrətarəs] Verbuigingen:   staatssecretaris|sen (meerv.) lid van de regering dat niet in de ministerraad zit Voorbeeld:   `de staatssecretaris van Onderwijs`Synoniem:   onderminister &...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/staatssecretaris

STAATSSECRETARIS

1) Bewindsman 2) Bewindsvrouwe 3) Onderminister 4) Overheidspersoon 5) Politicus 6) Regeringslid 7) Vervangend minister
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STAATSSECRETARIS/1

Staatssecretaris

Een staatssecretaris is in België en Nederland een soort adjunct-minister. Ogenschijnlijk vergelijkbare termen als Secretary of State of Staatssekretär hebben vaak een andere betekenis. In sommige landen (zoals Nederland en België) maken ze deel uit van de regering en zijn er meerdere staatssecretarissen. In Engeland is een Secretary of State e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatssecretaris

Staatssecretaris

[België] - Een staatssecretaris is in België een politieke functionaris binnen het landsbestuur. Een staatssecretaris heeft een eigen beleidsterrein, legt zelf verantwoording af tegenover het parlement en is lid van de Belgische regering. Het overleg in de ministerraad wordt door de staatssecretaris alleen bijgewoond als ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatssecretaris_(België)

Staatssecretaris

[Nederland] - Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur. == Oorsprong == Het ambt bestaat sinds 1948. De positie van de staatssecretaris is in de Grondwet als volgt geregeld: == Functioneren == Hoewel een staatssecretaris dus naar believen kan worden benoemd en ontslagen, wordt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatssecretaris_(Nederland)

Staatssecretaris

De staatssecretaris is een bewindspersoon met een eigen portefeuille die onder een minister werkzaam is. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens mogelijk zitting zal nemen in de Tweede Kamer. De gekozen volksvertegenwoordigers...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Staatssecretaris

staatssecretaris

belangrijkste helper van een minister vb: mevrouw Ter Veld was staatssecretaris van Sociale Zaken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=staatssecretaris

Staatssecretaris

Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van een minister. De staatssecretaris is voor dit gedeelte verantwoordelijk, samen met zijn minister, tegenover het parlement.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Staatssecretaris

Een soort onderminister die belast is met een gedeelte van het takenpakket van een minister. De staatssecretaris is voor dit gedeelte verantwoordelijk, samen met zijn minister, tegenover het parlement.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Staatssecretaris

lid van de uitvoerende* macht dat belast is met bepaalde bevoegdheden die tot de uitvoerende macht behoren, maar die hij door delegatie en onder het toezicht van de bevoegde minister* uitoefent
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10366

staatssecretaris

Een staatssecretaris staat een minister bij de politieke leiding van een ministerie bij. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. Net als de minister moet een staatssecretaris verantwoording afleggen aan het parlement. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664

staatssecretaris

onderminister
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Staatssecretaris

De staatssecretaris in België is lid van de regering, hij treedt op als vertegenwoordiger van een minister maar maakt geen deel uit van de ministerraad. Ze worden benoemd en ontslagen door de koning die tevens ook hun bevoegdheid bepaalt waarbinnen de grenzen van medeondertekening kunnen worden aangegeven. Ten opzichte van de burgers en volksverte...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/staatssecretaris/
Geen exacte overeenkomst gevonden.