Zoek op

standaard

I de standaard zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈstɑndart] Verbuigingen:   standaard|en (meerv.) 1) voorwerp waarop je dingen kunt zetten, hangen of laten steunen Voorbeelden:   `de standaard van je fiets`, `muziekstandaard` 2) wat beoorde...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/standaard

standaard

norm waar meetapparatuur aan moet voldoen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/s.html

Standaard

Uit `De lagere vaktalen: De molenaarstaal` 1914 rechtstaande boom waar de geheele molen in hangt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Standaard

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Standaard``] Zie Vaandel. Standaardjonker bij de kavallerie overeenstemmende met vaandeljonker bij de infanterie
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

standaard

maatstaf - Jaar van herkomst: 1850 (WNT )
voetstuk - Jaar van herkomst: 1278 (CG I 1, 389 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Standaard

Let op: Spelling van 1858 (krijgsk.) eene vaan, ruitervaan; model, rigtsnoer; ijkmaat, slaper of legger
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

standaard

(standaard, reep) onderdeel van het spriettuig. Een touw of langschalmige ketting, van de hommer naar de voet van de spriet. [T> Spriettuig]
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=stag

standaard

stok van vaandel, voetstuk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/standaard

standaard

als regel, normaal vb: deze brommer wordt standaard geleverd met een passagierszit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=standaard

standaard

wat iets ondersteunt of waar het op rust vb: deze fiets heeft geen standaard en hij kan dus niet los staan
wat officieel is vastgesteld als norm vb: de standaard voor een bijstandsuitkering is ruim 1800 gulden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=standaard

Standaard

Kippen die worden gefokt voor de productie van eieren en vlees, niet voor tentoonstellingen.
Gevonden op http://www.omlet.nl/gids/kippen/woordenlijst/

Standaard

Kwaliteitseenheid
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Standaard

De daadwerkelijke toepassing van een norm, bijvoorbeeld door ze verplicht te stellen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Standaard

Een document, waarin specificaties staan beschreven die zijn vastgesteld door een erkend lichaam.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Standaard

Een geaccepteerd voorschrift (norm) dat bijvoorbeeld beschrijft hoe een bepaald proces moet worden uitgevoerd, hoe een document moet worden vormgegeven of ingedeeld, of hoe toegestane waarden worden gekozen voor bepaalde soorten informatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Standaard

Verzamelterm voor de facto- en de jure-standaarden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10334

Standaard

Een lijst van eigenschappen waaraan alle rashonden moeten aan voldoen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Standaard

Zie raspunten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Standaard

Een soort van meetlat waaraan iets moet voldoen om als kwaliteitsvol beschouwd te worden. Het is een soort van kwaliteitskader waaraan voldaan moet worden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10652

standaard

1. Tafelachtig meubelsstuk om voorwerpen te tonen of te dragen. 2. Stok met evt. een dwarsstok voor vlag, banier en vaandel. 3. Vlag, symbolisch figuur of ander object dat wordt vertoond als het identificerend symbool van een leider, hooggeplaatste functionaris of organisatie, zoals bijvoorbeeld het processievaandel van een broederschap.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10695

standaard

de officieel erkende schriftelijk vastgelegde beschrijving van het ideale voorbeeld van een bepaald ras. Deze standaarden zijn doorgaans niet statisch, maar dynamisch, dat wil zeggen: ze veranderen voortdurend
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

standaard

[slang] normaal;vanzelfsprekend
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10856

Standaard

(Standaard, algemeen aanvaarde) Diagnostische test met een erkende ideale mate van validiteit waarmee nieuw ontwikkelde meetprocedures kunnen worden vergeleken. Het synoniem ‘gouden standaard’ wordt ook veel gebruikt, maar is feitelijk misleidend omdat het woord ‘gouden’ onbedoeld associaties oproept met onfeilbaarheid.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11110

standaard

(norm) Een dwingende vereiste. Voorbeelden zijn ISO/IEC 20000 (een internationale standaard), een interne beveiligingsstandaard voor Unix-configuraties, of een overheidsstandaard voor hoe de financiele registraties worden gehandhaafd. De term standaard wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een gebruiksrichtlijn of specificatie uitgegeven d...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11407
Geen exacte overeenkomst gevonden.