Zoek op

standaarddeviatie

In de statistiek een maat voor de spreiding van numerieke gegevens rond hun gemiddelde . Hoe groter de standaarddeviatie, des te breder de spreiding. In de grafiek voor een normaalverdeling wordt de standaarddeviatie door de breedte van de klokvormige figuur aangeduid.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/standaarddeviatie

standaarddeviatie

standaarddeviatie zelfst.naamw. [statistiek] een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling gedefinieerd als de wortel uit de variantie   Voorbeeld: `De standaarddeviatie wordt gebruikt om de spreiding - de mate waarin de waarden onderling verschillen - van een verdeli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/standaarddeviatie

STANDAARDDEVIATIE

1) Spreiding 2) Standaardafwijking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STANDAARDDEVIATIE/1

Standaarddeviatie

Maatstaf voor de risicograad van beleggingen. Via een formule worden de koersuitslagen ten opzichte van de gemiddelde koersafwijking berekend. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe groter het risico.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Standaarddeviatie

Waarde die aangeeft in welke mate de periodieke return van een belegging mag afwijken van de gemiddelde return over een bepaalde periode. Deze statistische formule wordt gebruikt om het risiconiveau van een ICB te bepalen. Een geringe standaarddeviatie (bijvoorbeeld van 0 tot 2,5%) wijst op maandelijkse returns met weinig schommelingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

standaarddeviatie

standaardafwijking Ruimere term: begrippen met betrekking tot de statistiek
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen met betrekking tot de statistiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van uitkomsten rondom een gemiddelde. Deze indicator wordt ook wel spreiding of standaardafwijking genoemd. Hoe groter een standaarddeviatie hoe minder homogeen de antwoorden van de respondenten in de steekproef zijn geweest.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Standaarddeviatie

Zie `Standaardafwijking`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Standaarddeviatie

Synoniem: standaardafwijking, standard deviation (Eng) De standaardafwijking is de wortel uit het gemiddelde van de kwadraten van de deviaties, d, van de uitkomsten:De standaardafwijking is de wortel uit de variantie,
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Standaarddeviatie

[Literatuur] De wortel uit de variantie, een maat voor de spreiding van scores.
Gevonden op https://quizlet.com/68652857/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba

Standaarddeviatie

Maatstaf voor het risico van een belegging. De standaarddeviatie kan worden berekend via een formule. Hoe groter de koersuitslagen ten opzichte van de gemiddelde koersafwijking, hoe hoger de standaarddeviatie. Een hogere standaarddeviatie betekent een groter risico.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/s.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.