Zoek op

stellen

(oneigen) procesrecht: als gedagvaarde of opgeroepen persoon ter zitting aanwezig zijn. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stellen (oneigen)

stellen

stellen werkw.Uitspraak:   [ˈstɛlə(n)] Verbuigingen:   stelde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gesteld (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) zeggen dat iets zo is Voorbeeld:   `Het dagblad stelde in zijn commentaar dat de parti...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stellen

STELLEN

1) Aannemen 2) Afstellen 3) Behelpen 4) Bepalen 5) Betogen 6) Beweren 7) Doen staan 8) Ervan uitgaan 9) In de juiste stand brengen 10) In de juiste stand zetten 11) Maken 12) Menen 13) Onderstellen 14) Opperen 15) Oprichting 16) Plaatsen 17) Plaatsing 18) Poneren 19) Poten 20) Pretenderen 21) Redigeren 22) Regelen 23) Schatten 24) Spannen 25) Stile...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STELLEN/1

Stellen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik stelde, heb gesteld), plaatsen, zetten, brengen; te boek -, boeken, opschrijven; op rekening - van, debiteren; (ook fig.) ten laste leggen aan; ten toon - (goederen, kunstwerken) laten zien; eene eer - in, roem dragen op; zijne zinnen - op (iets of [iemand] ), er ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

stellen

plaatsen
Jaar van herkomst: 1260-1280 (CG II 1 Wrake R. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

stellen

EEN BOK STELLEN: een bok(1c) verankeren en in de juiste positie brengen. De term is overeenkomstig ook van toepassing op drijvende werktuigen, zoals emmermolens en zuigers. EEN MOTOR STELLEN: een motor uitlijnen. SPANTEN STELLEN: de, naar een mal gevormde, spanten voorlopig op hun plaats zetten
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=stag

Stellen

Abstract: Begrip dat het schrijven in de zin van ` uiting geven aan gedachten` weergeeft. Het begrip stellen wordt steeds minder gebruikt. Meestal wordt gebruik gemaakt van de aanduiding `schrijven`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Stellen

[ bouwkundige termen] Stellen is nauwkeurig plaatsen, zetten of in positie brengen van één of meerdere bouwonderdelen. Stellen wordt gedaan door een zogeheten stelmonteur, steller of stelleur. Goed uitgevoerd stelwerk draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het uitein...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

stellen

plaatsen; beweren; veronderstellen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stellen

Stellen

Het noemen van een bied- en laatkoers voor een valuta of een effect dat men wil aankopen of verkopen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/stellen

stellen

zeggen dat het zo is vb: hij stelde dat de zon om de maan draait Synoniem: beweren Tegenstellingen: ontkennen tegenspreken loochenen
het of hem plaatsen vb: je stelt me voor een groot probleem
er genoegen mee nemen vb: je moet het een week zonder mijn hulp stellen
bepalen vb: ze stellen er wel voor...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=stellen

Stellen

Het vaststellen van het document door degene onder wiens verantwoordelijkheid het document is ontworpen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Stellen

[Nieuwsbegrip] Beweren, zegen dat iets zo is
Gevonden op https://quizlet.com/97156504/nieuwsbegrip-week-40-2015-begrippen-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.