Zoek op

stichting

producentengedrag: rechtspersoon zonder leden dat met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=stichting

stichting

rechtswetenschap: een ~ wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=stichting

stichting

rechtspersonenrecht: rechtspersoon zonder leden die met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stichting

stichting

de stichting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈstɪxtɪŋ] Verbuigingen:   stichting|en (meerv.) instelling met een ideëel doel zonder leden en zonder het doel om winst te maken juridisch Voorbeeld:   `een wetenschappelijke stichting` © Kernerman Dict...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stichting

Stichting

Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. Een stichting streeft bepaalde doelen na, zoals het beheren van het dorpshuis, het onderhouden van een natuurgebied of het in stand houden van monumentale panden. Een stichting heeft net als een vereniging een bestuur en de inkomsten bestaan vaak uit schenkingen en overheidssubsidie...
Gevonden op https://www.finler.nl/stichting/

STICHTING

1) Balseming 2) Fundatie 3) Gronding 4) Grondvesting 5) Inrichting 6) Inrichting voor geesteszieken 7) Instelling 8) Instituut 9) Oprichting 10) Privaatrechtelijk rechtspersoon 11) Rechtspersoon 12) Rechtspersoonlijk lichaam 13) Stichten 14) Vestiging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STICHTING/1

Stichting

bemoediging.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Stichting

Een stichting is een organisatie die erop gericht is, een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben. == België == Stichtingen in België zijn filantropische instellingen die middelen mobiliseren en-of genereren voor hun activiteiten, meestal het toekennen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting

stichting

•"(geen meervoud)", het stichten van een gebouw, instelling •"( [plur] stichtingen)", rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/stichting

Stichting

Een bij notariële akte opgerichte organisatie (meestal zonder winstoogmerk), met een afgezonderd vermogen, die streeft naar een in de statuten genoemd doel. De stichting moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is een rechtspersoon en volledig rechtsbevoegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

stichting

het laten ontstaan van iets vb: de stichting van een vereniging
organisatie met bepaald doel die geen winst mag maken vb: het bestuur van de stichting vergadert vandaag
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=stichting

Stichting

Aan een stichting als rechtsvorm moet je alleen denken als je met je bedrijf een ideëel of sociaal doel nastreeft. Dat wil zeggen: je wilt niet het belangrijkste deel van de inkomsten voor jezelf houden. Het is namelijk zo dat een stichting niet het doel mag hebben, uitkeringen te doen aan oprichters, bestuur of directie. Bestuur en directie mogen...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

stichting

[Politiek] de organisatie (die niet de bedoeling heeft om winst te maken)
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

stichting

Een rechtspersoon die het nastreven van een bepaald doel beoogt. Een stichting heeft wel een bestuur, maar geen leden en mag geen winstoogmerk hebben. Men mag wel geld verkrijgen om het doel te bereiken en de stichting in leven te houden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/stichting

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die door middel van een akte bij de notaris wordt opgericht. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een stichting oprichten. Een stichting kan ook...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/stichting/

Stichting

Een rechtsvorm die niet alleen gericht is op het maken van winst
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/stichting?goback=%2fDefiniti

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een stichting oprichten. Een stichting kan ook door een andere rechtspersoon worden opgericht. Een stichti...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/stichting/
Geen exacte overeenkomst gevonden.