Zoek op

stukloon

het stukloon zelfst.naamw.Uitspraak:   ['stʏklon] loon dat berekend wordt per afgeleverd exemplaar Voorbeeld:   `Je hebt stukloon, tijdloon en premieloon.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'stukloon' komt voor in de Woordenlijst Nederlan...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/stukloon

STUKLOON

1) Inkomen 2) Salaris 3) Soort inkomen 4) Taakloon 5) Tariefloon
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STUKLOON/1

Stukloon

Stukloon is de uitbetaling van arbeidsloon per van tevoren afgesproken eenheid product. Zo kan met een naaister worden afgesproken dat zij per afgeleverd kledingstuk wordt betaald. Stukloon wordt nog nauwelijks betaald omdat het als onrechtvaardig wordt ervaren: Tegenover stukloon staat uurloon. Ook een combinatie van beide wordt geregeld gebruikt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stukloon

Stukloon

Methode voor beloning van arbeid, waarbij de totale beloning gelijk is aan aantal prestaties x vergoeding per prestatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179
Geen exacte overeenkomst gevonden.