Zoek op

subsidiariteit

de subsidiariteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sʏpsidijari'tɛit] principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden Synoniem:   subsidiariteitsbeginsel © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/subsidiariteit

Subsidiariteit

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Katholieke idee dat de staat geen zaken naar zich toe mag trekken die particulieren zelf kunnen regelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Subsidiariteit

Men kent aan hogere instanties slechts bevoegdheden toe die de lagere niet of minder behoorlijk kunnen uitoefenen, en omgekeerd: de hogere hebben een aanvullende taak tov de lagere. Aldus heeft het gezin voorrang op de overheid, de vrije verenigingen op de staat. Zoveel vrijheid als mogelijk, zoveel gebondenheid als noodzakelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Subsidiariteit

(Rechts)beginsel waarbij het lichtste middel wordt ingezet om een handhavingsdoel te bereiken. Een ingrijpender maatregel is alleen toegestaan als met een lichtere niet kan worden volstaan. Subsidiariteit speelt vooral een rol tijdens het besluitvormingsproces, als verschillende maatregelen worden afgewogen. Gekozen wordt dan voor het lichtste midd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

subsidiariteit

[Maatschappijleer] principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere instantie gedaan kan worden
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.