Zoek op

IJk

De ijk verwijst naar de ijkmerken of ijkplaten, die volgens het Metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 op elk te boek gesteld binnenschip moeten worden aangebracht. De plaats van de ijkmerken wordt bepaald bij een meting aan het schip, die wordt vastgelegd in de meetbrief. Een schip ligt aan de ijk, als het geheel geladen is. Als het over z`n ijk l....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/IJk

IJk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), geslagen of gebrand merk op maten en gewichten (ten teken hunner echtheid); (ook) plaats waar geijkt wordt.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik ijkte, heb geijkt), zulke merken inslaan of inbranden; [figuurlijk] als wettig erkennen; deze uitdrukking is geijkt (heeft het burgerregt ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

ijk

(ijkmerk, ijk, inzinkingsmerk, ijkteken, eek, ek, ekke) ingebeiteld of ingebrand teken, danwel een aangehechte strook of plaat, die aangeeft tot waar het schip beladen mag worden. Op houten schepen en ten tijde van de eerste ijzerbouw ook kram genoemd. In de 17de eeuw noemde men het een roos. OP DE IJKEN LIGGEN, AAN HET IJK LIGGEN: afgeladen...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=i
Geen exacte overeenkomst gevonden.