Zoek op

syllabe

Gewoonlijk gebruikt voor lettergreep. In de fonologie : een groep klanken bestaande uit een klinker met alle bijbehorende medeklinkers. Dat is niet altijd hetzelfde: 'ooievaar' bevat de lettergrepen 'ooi', 'e', en 'vaar', maar fonologisch de syllaben 'oo', 'je', en 'vaar'.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/syllabe

syllabe

de syllabe zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [sɪ'labə] Verbuigingen:   syllabe|s, syllabe|n (meerv.) elk deel waarin een woord verdeeld kan zijn taalkunde Voorbeeld:   `Het woord 'ínternet' heeft drie syllabes: 'in', 'ter' en 'net'.`Synoniem:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/syllabe

SYLLABE

1) Lettergreep 2) Onderdeel van een woord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYLLABE/1

Syllabe

Een lettergreep
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

syllabe

lettergreep
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/s.html

syllabe

lettergreep
Jaar van herkomst: 1568 (Ruijs )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Syllabe

Let op: Spelling van 1858 eene lettergreep. Syllaberen, syllaben uitspreken, of letters zamenvoegen, spellen. Syllabisch, lettergrepig; syllabisch gezang (in kerkgezangen en recitativen), wanneer tot iedere noot eene lettergreep gesproken of gezongen wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

syllabe

lettergreep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

syllabe

lettergreep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/syllabe

syllabe

Deze term wordt gebruikt om verschillende achtereenvolgende vocalisatiesecties aan te geven. Bij vogelgeluiden kan het gebruikt worden om een discrete eenheid van een sectie te beschrijven - een roep of deel van de zang - zoals wordt weergegeven in het geluidsspectogram (sonogram, zie inleiding). Er is onderscheid tussen monosyllabisch, bisyllabisc...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti
Geen exacte overeenkomst gevonden.