Zoek op

symmetrie

1. In de wiskunde : het aan zichzelf gelijk blijven van een figuur bij een verplaatsing, een spiegeling ten opzichte van een punt of lijn, of een draaiing om een as. 2. In de natuurkunde: tijdens en na bepaalde gebeurtenissen blijken de natuurwetten onveranderd te zijn gebleven; de regels die daarvoor gelden heten symmetrieregels. Slechts bij uitzo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/symmetrie

symmetrie

de symmetrie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sime'tri] Verbuigingen:   symmetrie|ën (meerv.) toestand dat twee helften elkaars spiegelbeeld zijn Voorbeeld:   `De symmetrie van je gezicht is niet volmaakt.`Antoniem:   asymmetrie © Kernerman D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/symmetrie

SYMMETRIE

1) Evenredigheid in de afmeting van onderdelen 2) Gelijkheid van twee helften 3) Gelijkmatigheid 4) Juiste onderlinge verhouding 5) Regelmatigheid 6) Tweezijdige gelijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYMMETRIE/1

Symmetrie

Het gelijk verlopen van zinnen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

Symmetrie

Men spreekt van symmetrie (Grieks: συν, samen en μετρον, maat) bij een object als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn. Dit spiegelen kan ten opzichte van een punt, een lijn of een vlak zijn. Men spreekt ook van symmetrie als een andere isometrie het object op zichzelf afbeeldt. == Symmetrie in de meet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Symmetrie

Symmetrie

[natuurkunde] - In de natuurkunde verstaat men onder symmetrie alle kenmerken van een natuurkundig systeem die de eigenschap van symmetrie vertonen. Dat wil zeggen dat onder bepaalde transformaties aspecten van deze systemen "ongewijzigd" blijven volgens een bepaalde observatie. Een symmetrie van een natuurkundig systeem is...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Symmetrie_(natuurkunde)

symmetrie

Term uit de esthetica voor de harmonische onderlinge verhouding van delen ten opzichte van elkaar en van een deel ten opzichte van een geheel. De hoofdvorm van een symmetrische verhouding is altijd het spiegelbeeld. Men verwarre deze harmonische verhouding niet met die van een p...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Symmetrie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] evenredigheid (in vorm en zin), evenmaat.
*...METRISCH, [bijvoegelijk naamwoord] evenmatig, gelijkmatig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Symmetrie

Let op: Spelling van 1858 de overeenstemming, gelijkheid of overeenkomst in maat; gepaste verhouding of zamenstemming der deelen met het geheel. Symmetriek, symmetrisch, overeenstemmend, gelijkmatig
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Symmetrie

opbouw van (typografische) elementen waarbij de elementen in het midden onder elkaar staan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

Symmetrie

volmaaktheid van verhouding ; harmonie van alle delen van het hoen als geheel bezien in verband met het standaardtype van het vertegenwoordigde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10489

symmetrie

Je spreekt van symmetrie als een compositie aan beide zijden van de centrale middenas gelijk is
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Symmetrie

Symmetrie is de regelmaat van een figuur, zodat de ene helft beschouwd kan worden als het spiegelbeeld van de andere. Bij symmetrie is een geheel opgebouwd uit dezelfde stukken. In de tuinarchitectuur speelt symmetrie, evenals bij het aanleggen van parken en bij gebouwen, een grote rol. Symmetrie zorgt ervoor dat er evenwicht in een tuin ontstaat e...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Symmetrie

symmetrie

evenredige vormverhouding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/symmetrie

Symmetrie

Symmetrie geeft verhoudingen aan. Als een lijn symmetrisch is, dan is de uploadsnelheid gelijk aan de download snelheid. Dit is bijvoorbeeld een thuisnetwerk. Een asymetrische is bijvoorbeeld een inbel-internetverbinding of een ADSL-verbinding. Daarbij is de downloadsnelheid hoger dan de uploadsnelheid
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Symmetrie

[Geschiedenis] Iets wat er aan beide kante hetzelfde uitziet
Gevonden op https://quizlet.com/127494000/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.