Zoek op

taalfilosofie

taalfilosofie zelfst.naamw. [filosofie], [taalkunde] filosofisch onderzoek naar de aard van de taal in haar relatie tot de werkelijkheid   Voorbeeld: `Dit impliceert dat taalfilosofie, net als andere filosofische disciplines, conceptueel onderzoek is, waarbij linguïsten en taalfilosofe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/taalfilosofie

Taalfilosofie

Taalfilosofie of filosofie van de taal betreft het filosofisch onderzoek naar de aard en gebruik van de taal in haar relatie tot de werkelijkheid en heeft daardoor raakpunten met de linguïstiek, alhoewel haar onderzoek toch eerder conceptueel dan empirisch is. Hierbij worden natuurlijke talen of formele talen (zoals logica) kritisch en filosofisc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalfilosofie

Taalfilosofie

Stroming binnen de filosofie; meent dat de meeste, zo niet alle, wijsgerige problemen opgelost zullen worden door een nauwkeurige analyse van de taal. Ook wel analytische wijsbegeerte. 2. De wijsbegeerte van de taalwetenschappen. 3. Stroming binnen de filosofie; bestudeert de filosofische problemen die met taal samenhangen. Ook wel taalfilosofie in...
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/taalfilosofie.html

taalfilosofie

[Nederlands] filosofie die zich bezighoudt met filosofische problemen, die door de taal worden opgeroepen
Gevonden op https://quizlet.com/96225177/nederlands-flash-cards/

taalfilosofie

reflectie op taal en betekenis, in relatie tot de werkelijkheid en het denken Gebruikt voor: analytische filosofie Minder specifiek: filosofie Zie ook: logica taalwetenschap
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8728
Geen exacte overeenkomst gevonden.