Zoek op

taalpolitiek

I taalpolitiek zelfst.naamw. [taalkunde] [politiek] beleid om het gebruik van een taal te bevorderen of te reguleren, of de status van die taal te beïnvloeden   Voorbeeld: `De taalpolitiek van de overheid. ` III taalpolitiek bijv.naamw. [politiek] betrekking hebbend op de taalpolitiek...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/taalpolitiek

Taalpolitiek

Taalpolitiek verwijst naar die politieke en andere beleidsmaatregelen die erop gericht zijn het gebruik van een taal te bevorderen of te reguleren, of de status van die taal te beïnvloeden. Tussen politiek en beleid, die vaak in elkaar overvloeien, wordt in dit artikel geen principieel onderscheid gemaakt. ==Taal als institutie; groepsidentiteit=...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalpolitiek
Geen exacte overeenkomst gevonden.