Zoek op

IDIOTICON

1) Woordenboek van een dialect 2) Woordenboek van een idioom
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDIOTICON/1

Idioticon

Een dialectenwoordenboek Afgeleid van het Griekse idiotismôs (gewone, eigen spreekwijze)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

idioticon

Een idioticon is een woordenboek dat de woordenschat van een dialect beschrijft. Veel idiotica ontstonden in Vlaanderen onder invloed van de romantiek en de Vlaamse Beweging, vaak met taalpolitieke bedoelingen. Bekende voorbeelden daarvan zijn L.W. Schuermans` Algemeen Vlaamsch idioticon (1865-1870) en L.L. de Bo`s Westvlaamsch idioticon
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

idioticon

dialectwoordenboek
Jaar van herkomst: 1778 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

idioticon

dialectwoordenboek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/idioticon
Geen exacte overeenkomst gevonden.