Zoek op

temperament

het temperament zelfst.naamw.Uitspraak:   [tɛmpəraˈmɛnt] Verbuigingen:   temperament|en (meerv.) karaktereigenschap die bepaalt hoe je op de dingen reageert een dame met veel temperament  (een vrouw die altijd enthousiast of fel reageert) © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/temperament

TEMPERAMENT

1) Aard 2) Deel van het lichaam 3) Gemoedsaard 4) Gemoedsgesteldheid 5) Gemoedsuiting 6) Gesteldheid 7) Heftigheid van gevoelens 8) Humeur 9) Inborst 10) Karakter 11) Levendigheid 12) Natuur 13) Natuurlijke geaardheid 14) Natuurlijke gemoedsgesteldheid 15) Psychische constitutie 16) Spirit 17) Vurige aard 18) Vurigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TEMPERAMENT/1

Temperament

Oorspronkelijk waren in de Griekse oudheid de temperamenten de naam voor vier persoonlijkheidstypen: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Deze vier oude typen hebben tot in het begin van de 20e eeuw een rol gespeeld in de geneeskunde, met name de psychiatrie, de psychologie en de letteren. Tegenwoordig worden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperament

Temperament

[muziek] - In muziek wordt de term temperament gebruikt bij stemmingen die afwijken van de reine stemming. Het verschil tussen de reine stemming en andere stemmingen vormt de basis voor microtonale muziek. Het temperament van een stemming is van grote invloed op de kleuring van akkoorden. De klankkleur wordt onrustiger naar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Temperament_(muziek)

Temperament

Het aangeboren deel van onze persoonlijkheid dat ons ertoe brengt op bepaalde stimulansen te reageren volgens bepaalde emotionele reactiepatronen, stemmingsveranderingen en gevoeligheidsniveaus.
Voorbeelden - Ter illustratie : de kinderen Anna en Linde. Toen Linde 4 maanden was, werd ze in een kamer aan een kindertafel gezet. Vervolgens liet de...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Temperament

temperament

gemoedsaard
Jaar van herkomst: 1634 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

temperament

gemiddelde gemoedstoestand van een persoon, die de mate van levendigheid van het karakter, het gedrag en het levenspatroon bepaalt
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Temperament

De manier waaarop de hond op zijn omgeving reageert, bijvoorbeeld schuw, brutaal, onbevangen of behoedzaam.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

temperament

karakter; vurigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/temperament

temperament

hoe je je geestelijk meestal voelt vb: zij heeft een zwaarmoedig temperament
gemakkelijk ontvlambare aard vb: die vrouw heeft temperament hoor!
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=temperament

Temperament

[Godsdienst] Eigen manier van reageren in bepaalde situaties
Gevonden op https://quizlet.com/109384706/examen-godsdienst-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.