Zoek op

terrorisme

strafrecht: oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/terrorisme

terrorisme

het terrorisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [tɛrɔˈrɪsmə] gebruik van terreur om politieke doelen te bereiken Synoniem:   terreur © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'terrorisme' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taaluni...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/terrorisme

terrorisme

Nastreven van politieke doelen door een minderheid door middel van geweld, vooral tegen burgers. Terrorisme kan uitgaan van kleine groepen, zoals de ETA, de IRA, de Palestijnse Hamas-beweging en het Al Qaida-netwerk, die zich tegen de bestaande orde keren, maar kan ook uitgaan van en/of gesteund worden door regeringen, zoals die van Iran en Libië....
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/terrorisme

terrorisme

Het zonder wettelijke grond plegen van grootschalig geweld of creëren van dreiging met vaak immense gevolgen. Deze daden worden veelal gepleegd met een politiek, religieus of extremistisch doel voor ogen en worden na afloop regelmatig opgeëist door een groepering. Zie ook terrorisme in het hoofdstuk Internationale politiek.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/terrorisme

TERRORISME

1) Bestuur 2) Bewind 3) Gebruik van terreur om politieke doelen te bereiken 4) Gewelddaden 5) Gewelddadige handelingen 6) Geweldpleging met politiek doel 7) Misdaad 8) Schrikbewind 9) Terreur 10) Uitoefenen van een schrikbewind 11) Verwoestingen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERRORISME/1

Terrorisme

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers. == Definities van terrorisme == Er zijn veel defin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

terrorisme

•het ontwrichten van een samenleving door daden van terreur, met een politiek oogmerk.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/terrorisme

terrorisme

het plegen van gewelddaden ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Terrorisme

Ga naar: NHT
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

terrorisme

1) `Terreur` is de aanduiding van twee historische perioden. Het schrikbewind van de Jacobijnen tijdens de Franse Revolutie tussen juni 1793 en juni 1794 wordt de Terreur genoemd. Als de Grote Terreur wordt aangeduid de periode 1934-1948 in de Sovjet-Unie, onder partijleider Stalin. Bij deze terreur kwamen tientallen miljoenen mensen om, onder wie ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Terrorisme

Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Terrorisme

Het plegen van terreurdaden voor politieke doeleinden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Terrorisme

Terrorisme is het plegen van geweld of het uitoefenen van ernstige dreiging met een politieke of religieuze reden. Het doel van terrorisme is om politieke verandering te bewerkstelligen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 op het World Trade Center in New York valt de term terrorisme steeds vaker. Hoewel de term terrorisme in de afgelopen tien ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Terrorisme

terrorisme

gebruik van dreigend gewelddadig gedrag om politieke doelen te bereiken vb: deze organisatie wordt beschuldigd van terrorisme
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=terrorisme

Terrorisme

(1) Een op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag gedeponeerd molestbegrip: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Terrorisme

(2) Gewelddadige handelingen begaan door enige organisatie teneinde indruk te maken op de bevolking en een klimaat van onzekerheid te scheppen (definitie Verbond van Verzekeraars).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

terrorisme

[Nederlands] geweld gebruiken om een politiek doel te bereiken
Gevonden op https://quizlet.com/58694094/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.