Zoek op

tertiair

tertiair bijv.naamw.Uitspraak:   [tɛr'(t)ʃɛ:r] als iets op de derde plaats komt Voorbeeld:   `de tertiaire sector of de dienstensector`Synoniem:   derde © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'tertiair' komt voor in de Woordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tertiair

TERTIAIR

1) Aardperiode 2) De derde innemend 3) De derde plaats innemend 4) Geologisch tijdperk 5) Geologisch tijdvak 6) Geologische periode 7) In de derde plaats komend 8) Tijdperk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERTIAIR/1

Tertiair

Het Tertiair is een geologisch tijdperk dat volgt op het Krijt en wordt opgevolgd door het Kwartair. Het Tertiair duurde van 65,5 tot 2,588 miljoen jaar (Ma) geleden. ==Over de term `Tertiair`== Het `Tertiair` is een eenheid binnen de era Cenozoïcum. Bij een vorige revisie van de geologische tijdschaal is het begrip `Tertiair` verlaten en v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertiair

Tertiair

Tertiair is een Functioneringswijze die aangeeft hoe een persoon of een groep personen denkt, communiceert en handelt. Tertiair onderscheidt zich van de andere functioneringswijzen, omdat het bewust een Integratie nastreeft van Conflicten, daar waar de andere functioneringswijzen primitievere oplossingsmethodes aanwenden.
Synoniemen-Verwante be...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Tertiair

tertiair

geologische periode - Jaar van herkomst: 1900-1908 (WNT )
in de derde plaats komend - Jaar van herkomst: 1866-1870 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tertiair

Geologische periode die duurde van 70 miljoen tot 1 miljoen jaar geleden. Tijdens deze periode zijn de Alpen ontstaan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

tertiair

Geologische periode van 65 miljoen tot 2,5 miljoen jaar geleden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Tertiair

Geologisch tijdvak dat onderdeel uitmaakt van het Kenozoïcum en loopt van 65 tot 2,9 miljoen jaar geleden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10235

Tertiair

Derde..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

tertiair

Def.: periode in de aardgeschiedenis tussen 7 miljoen tot een miljoen jaar geleden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Tertiair

Derde (in de rij).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

tertiair

geologische periode (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tertiair2

Tertiair

In de nieuwe geologische indeling is het Tertiair tijdperk (66 tot 2 miljoen jaar geleden) komen te vervallen. Het is nu opgesplitst en onderdeel van het Neogeen en Paleogeen tijdperk.
Gevonden op http://www.fossiel.net/informatie/glossarium.php

tertiair

wat op de derde plaats komt vb: een nieuwe auto is voor mij niet primair of secundair, maar tertiair
de tertiaire sector [bejaardenzorg, ziekenhuizen e.d.]
tertiair onderwijs [hoger beroeps- of universitair onderwijs]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=tertiair
Geen exacte overeenkomst gevonden.