Zoek op

openbaarheid

de openbaarheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [opəm'barhɛit] in de openbaarheid brengen  (publiek bekend maken) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'openbaarheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/openbaarheid

OPENBAARHEID

1) Algemeenheid 2) Algemene bekendheid 3) Bekendheid 4) Licht 5) Notoriteit 6) Publiciteit 7) Ruchtbaarheid 8) Toegankelijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPENBAARHEID/1

Openbaarheid

Het begrip openbaarheid, ook wel publiciteit, houdt het algemeen bekend of toegankelijk zijn in, zowel van informatie als andere diensten zoals openbaar vervoer, of slaat op de toestand van informatie die uitgebracht is (geopenbaard of gepubliceerd). Het begrip neemt binnen communicatiewetenschap een belangrijke, centrale plaats in. Het onderzoeks...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaarheid

openbaarheid

Het principe van vrijheid in het verzamelen en verspreiden van ideeën en informatie ongeacht grenzen, zoals vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo), houdt in dat informatie in principe openbaar is. Er kunnen echter uitzonderingen worden gesteld bij de wet, zoals bijv. t.a.v. persoonsregistratie. Zie ook censuur; media; meningsuiting; Wet openbaarheid ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

openbaarheid

het bekend worden vb: dat bericht kwam vorige week in de openbaarheid Synoniem: publiciteit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=openbaarheid

Openbaarheid

Beschikbaarheid van gegevens zonder enige restrictie op de raadpleging of het gebruik.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Openbaarheid

Toestand van archiefbescheiden waarbij ieder met inachtneming van bij of krachtens de wet vastgelegde beperkingen bevoegd is deze te raadplegen en daarvan of daaruit reproducties, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of te laten maken.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.