Zoek op

toezichthouder

rechtswetenschap: instantie die toezicht moet houden, die moet controleren of bepaalde regels wel nageleefd worden. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/toezichthouder

toezichthouder

de toezichthouder zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['tuzɪxthɑudər] Verbuigingen:   toezichthouder|s (meerv.) persoon die toezicht op iets of iemand houdt Voorbeelden:   `een toezichthouder aanstellen`, `een nationale/Europese toezichthouder`, `een toezicht...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toezichthouder

TOEZICHTHOUDER

1) Beheerder 2) Bewaker 3) Curator 4) Superintendent 5) Surveillant 6) Voogd
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEZICHTHOUDER/1

Toezichthouder

[overheid] - Een toezichthouder is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich da...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Toezichthouder_(overheid)

Toezichthouder

Een bij Wet ingestelde instantie die tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de betreffende wet. De toezichthouder kan beslissen over het verlenen van een vergunning of ontheffing, beleidsregels vaststellen en sancties opleggen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.