Zoek op

conventie

volkenrecht: verdrag tussen soevereine staten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=conventie

conventie

burgerlijk procesrecht: de procedures in conventie (eiser is gestart) en reconventie (tegenclaim van gedaagde) worden in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conventie

conventie

internationaal: 1. overeenkomst tussen staten 2. vergadering, bijvoorbeeld Europese Conventie: vergadering belast met het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conventie

conventie

overeenkomstenrecht: overeenkomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conventie

conventie

politiek - internationaal: 1. overeenkomst tussen staten 2. vergadering, bijvoorbeeld Europese Conventie: vergadering belast ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conventie

conventie

volkenrecht: verdrag tussen soevereine staten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conventie

conventie

de conventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔn'vɛn(t)si] Verbuigingen:   conventie|s (meerv.) 1) wat de mensen meestal doen Voorbeeld:   `De omgang tussen mannen en vrouwen is sterk door conventies bepaald.`Synoniem:   gewoonte 2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conventie

CONVENTIE

1) Aaneensluiting van fabrikanten 2) Bestand 3) Bridgeterm 4) Federatie 5) Gebruik 6) Gewoonte 7) Mores 8) Overeenkomst 9) Schriftelijke overeenkomst 10) Usance 11) Verbond 12) Verdrag 13) Vergadering 14) Vorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONVENTIE/1

conventie

Uitgangspunt, vormgevingsprincipe of opvatting, in de literatuur van een bepaalde periode algemeen aanvaard door auteurs en lezers of toeschouwers zodat toespelingen onmiddellijk begrepen worden, maar ook afwijkingen van de conventie direct als zodanig worden ervaren. In het bijzonder in het drama zijn conventies erg belangrijk, omdat de auteur de ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

conventie

overeenkomst, vergadering
Jaar van herkomst: 1398 (Moors 75, 5 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Conventie

Let op: Spelling van 1858 overeenkomst, verdrag; vergadering: nationale conventie, de vergadering van de afgevaardigden des volks. Conventioneel, overeenstemmend, overeenkomstig; waaromtrent men overeengekomen is. Conventionsgeld, overeenkomstgeld, die muntsoorten, welke, volgens eene overeenkomst (conv...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

conventie

overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conventie

conventie

wat men gewoonlijk doet of moet vb: het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven Synoniemen: gebruik gewoonte zede mores
officiële overeenkomst tussen twee of meer landen vb: de twee landen hebben een conventie gesloten Synoniemen: verdrag pact verbond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=conventie

Conventie

Verdrag ter bescherming van de rechten van burgers en civiele belangen, in het bijzonder in oorlogssituaties.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

conventie

[Nederlands] overeenkomst, verdrag, samenkomst, vergadering. Het geheel van als passend aanvaarde vormen, gebruiken, stilzwijgend aanvaarde regels en afspraken
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.