Zoek op

TRAS

1) Bouwmateriaal 2) Cement 3) Fijn gemalen tufsteen 4) Fijngemaakte turfsteen 5) Fijngemalen tufsteen 6) Gemalen tufsteen 7) Het soort dat geschikt is om te metselen 8) Metselspecie 9) Mortel 10) Soort cement 11) Specie 12) Tot poeder gemalen tufsteen 13) Tufsteen 14) Uitgeperst suikerriet 15) Uitgeperste suikerriet 16) Waterput 17) Week mengsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRAS/1

tras

Gemalen tuf, in Nederland vooral aangevoerd vanuit de Eifel, die wordt gebruikt in trasmortels - traskalk en wordt toegevoegd aan bepaalde cement2 soorten.
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Tras

Tras is gebroken en fijngemalen tufsteen. Het is van vulkanische oorsprong en wordt gewonnen in de Eifel. Tras is een natuurlijk gevormde puzzolaanaarde. Tras wordt toegepast als toeslagstof voor mortel en beton, waar het de verwerkbaarheid verbetert. Door chemische reacties bij het binden en verharden van beton en mortel komt warmte vrij. Dit spe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tras

Tras

Let op: Spelling van 1914 sur. Plantersterm, vermoedelijk afgeleid van het Eng. trash, beteekent uitgeperst suikerriet (zie aldaar, blz. 661).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Tras

Let op: Spelling van 1914 tufsteen, vulkanisch puin, als mortel bij metselwerk gebruikt, in vroeger jaren een vrij belangrijk uitvoerproduct van St. Eustatius, dat in geheel West-Indië een zeer goeden naam had; van heinde en ver kwamen schepen om dit product van het eiland te halen, hetgeen aanleiding gaf om in 1804 een recht van uitvoer va...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Tras

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] cement, metselspecie.
~MAKER, m. (-s).
~MOLEN, m. (-s), bereidplaats van tras.
~MOLENAAR, m. (-s).
~RAAM, o. (...amen), (in de bouwkunst.) [zeker, zekere] metselwerk tegen het opzuigen of optrekken van vochten.
~SEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik traste, heb g...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

tras

gemalen tufsteen
Jaar van herkomst: 1516 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

tras

1. Tras is fijngemalen tufsteen, een vulkanisch gesteente. Het is een puzzolane stof, dwz. een bindmiddel dat bij toevoegen van water een vaste stof wordt. Tras wordt toegepast als vulstof bij de betonproductie en is latent-hydraulisch. Bij restauratiewerk van oude muren wordt soms een tras-kalk-voegmortel gebruikt. In de oudheid pasten de Romeine...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

tras

Vulkanisch materiaal dat wordt gevonden in het Rijngebied in Duitsland; het lijkt op pozzolanaarde.
Categorie: Materialen > pyroklastisch gesteente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

tras

gemalen tufsteen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tras1

TRAS

Row-Active-Time, tijdsaanduiding bij geheugenchips; zie PCM jan 04; zie ook trcd, trp
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/
Geen exacte overeenkomst gevonden.