Zoek op

troost

de troost zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [trost] steun bij verdriet of pijn Voorbeeld:   `troost brengen`schrale troost  (weinig troost)een bakkie troost  (een kopje koffie) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'troost' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/troost

TROOST

1) Aanmoediging 2) Baat 3) Balsem 4) Bemoediging 5) Bemoediging bij verdriet 6) Drank 7) Geestelijke steun 8) Heil 9) Heul 10) Koffie 11) Lafenis 12) Leniging 13) Leniging van smart 14) Lest 15) Lichtpunt 16) Medeleven 17) Morele steun 18) Opbeuring 19) Reden tot bemoediging 20) Soelaas 21) Soort drank 22) Soulayement 23) Sterkte 24) Steun 25) Steu...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TROOST/1

Troost

[bemoediging] - Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzachten van diens pijn. Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichamelijk contact. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen, verlaten voelt. ==Etymologie== Het woord troost is met het achtervoegs...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Troost_(bemoediging)

troost

•steun bij verdriet of pijn.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/troost

troost

opbeuring
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

troost

opbeuring (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/troost

Troost

Niet voor alle problemen bestaat een oplossing. Niet alle leed kan ongedaan worden gemaakt of weggenomen. Troost zoeken we op z'n tijd allemaal; mensen kunnen niet zonder. Troost biedt, uiteindelijk, een hernieuwde verzoening met het leven. Medeleven en sympathie van een ander of anderen. Het biedt een weg uit de pijn door haar te delen. Soms zoe.....
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/mensbegrippen/troost.html

troost

wat je verdriet minder erg maakt vb: ze zoekt troost bij haar vriendin
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=troost
Geen exacte overeenkomst gevonden.