Zoek op

trumeau

trumeau zelfst.naamw. bouwkunde een middenpilaar of middenpijler in een brede deurpartij    Voorbeeld: `Een trumeau is vaak bij het portaal van een kerk of kathedraal aan te treffen. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'trumeau' komt voor in de spellingwoordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/trumeau

TRUMEAU

1) Damspiegel 2) Deel van een gebouw 3) Huisraad 4) Muurvlak tussen twee vensters 5) Penant 6) Penantspiegel 7) Spiegel 8) Tafeltje om tussen twee vensters te plaatsen 9) Vensterdam 10) Wandvlak tussen twee vensters
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRUMEAU/1

Trumeau

penantspiegel; langwerpige smalle spiegel tussen twee vensters.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Trumeau

Een trumeau is in de bouwkunde een steunpilaar die zich in het midden van een portaal of brede deurpartij bevindt. ==Toelichting== Deze middenpilaren of middenpijlers vindt men vaak in de portalen van kerkgebouwen en kathedralen. Deze pilaar werd nodig voor de sterkte van de breder wordende portalen en maakte het ook mogelijk de brede deuren goed ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trumeau

Trumeau

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-x), muurvak tussen twee vensters; penant-spiegel.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Trumeau

Let op: Spelling van 1858 Fr., het stuk van eenen muur tusschen twee vensters, een vensterkolom; ook een penantspiegel; een groote spiegel ter bekleeding der kolom tusschen twee vensters of ramen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Trumeau

Middenpijler (soms met beeld) tussen twee toegangsdeuren van het portaal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Trumeau

Een middenpost die de koppelbalk van een grote deuropening draagt, zoals bij het portaal van een romaanse of gotische kerk; het werd vaak met beeldhouwwerk versierd. 11-55: ‘Portaal van de Chartreuse de Champmol’ Claus Sluter, Dijon
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

trumeau

vensterdam (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/trumeau

Trumeau

Stenen post in het midden van een ingang ter ondersteuning van een timpaan
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

Trumeau

middenpijler van een ingang, vaak met een beeld versierd.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.