Zoek op

tumormerker

Ook tumormerkstof. Stof afkomstig van een kwaadaardig gezwel, specifiek voor de tumor in kwestie en herkenbaar in bloed. De herkenning kan zinvol zijn voor de diagnostiek en controle van de behandeling. De hoeveelheid van de stof in het bloed stijgt vaak nog vóórdat beeldvormende onderzoekstechniek terugkerende tumorgroei aantoont. Denk aan het p...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/tumo

Tumormerker

Een tumormerker is een stof die in onder andere bloed of urine aangetroffen wordt. Zo'n stof moet een aanwijzing geven voor de aanwezigheid van een gezwel of tumor. De concentratie van een tumormerker zou dan ook in overeenstemming moeten zijn met het groter danwel kleiner worden van de tumor. Dit blijkt in de praktijk lang niet altijd betrouwbaar....
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.