Zoek op

twijfel

toestand waarin je niet weet wat je moet doen, denken of geloven vb: mijn twijfel over de keuze van een opleiding is verdwenen
ergens zijn twijfels over hebben [er niet zeker van zijn]
iets in twijfel trekken [denken dat het niet waar is]
iemand het voordeel van de twijfel gunnen [de twijfel in zijn voordeel uitlegg...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=twijfel

Twijfel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] onzekerheid, besluiteloosheid, gebrek aan vastheid; in - zijn of staan; het lijdt geen -, het is zeker, men kan er op aan.
~AAR, m. (-s), besluitelooze; [iemand] zonder vast beginsel (met betrekking tot godsdienst, wijsbegeerte enz.); [figuurlijk] sort vrou-wenmuts; aanhanger der leer ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

twijfel

•gevoel van onzekerheid ten aanzien van wat men moet doen, geloven e.d.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/twijfel

twijfel

de twijfel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈtwɛifəl] Verbuigingen:   twijfel|s (meerv.) onzeker gevoel over wat je moet doen of denken Voorbeeld:   `twijfels hebben/koesteren`Synoniem:   tweestrijd het lijdt geen twijfel dat  (het is zek...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/twijfel

Twijfel

Twijfel is het niet kunnen kiezen tussen mogelijkheden. De stam twij- is etymologisch verwant aan het woord voor het getal twee. In de filosofie wordt gesproken van methodische twijfel: men kan aan alles (ook het zintuiglijk waarneembare) twijfelen, behalve aan het feit dat aan alles te twijfelen valt. Het is zeker dat ik op dit moment twijfel, du...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Twijfel

twijfel

onzekerheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/twijfel

twijfel

aarzeling
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.