Zoek op

variabele

In de sociale wetenschappen kunnen vrijwel alle kenmerken waarin mensen van elkaar verschillen teruggebracht worden tot zogeheten variabelen. Een variabele heeft minimaal twee meetwaarden of toestanden, bijvoorbeeld man of vrouw. De variabele is in dit geval dan sekse en is een zogeheten dichotome variabele, het één of het ander. Bij het onderzoe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/variabele

variabele

de variabele zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [vari'jabələ] Verbuigingen:   variabele|n (meerv.) grootheid met een waarde die niet constant is maar variabel Voorbeelden:   `afhankelijke en onafhankelijke variabelen`, `toevalsvariabele` © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/variabele

VARIABELE

1) Grootheid die in waarde kan wisselen 2) In waarde wisselende grootheid 3) Parameter 4) Taalkundige term 5) Veranderlijke grootheid 6) Wiskundig begrip 7) Wiskundige grootheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VARIABELE/1

Variabele

Een variabele is in de wiskunde de aanduiding voor een willekeurig element van een verzameling. Men zegt wel dat de variabele de verzameling doorloopt, of dat de variabele waarden aanneemt in die verzameling. Een variabele wordt meestal voorgesteld door één, maar soms door meer dan een letter uit het alfabet; ook letters uit andere alfabetten wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele

Variabele

[informatica] - Een variabele is een term uit de informatica die gebruikt wordt in verband met programmeren. In de broncode van een computerprogramma associeert een variabele een naam met een of meer geheugenadressen. De waarde die opgeslagen is in de geheugenadressen die bij een bepaalde variabele horen, kunnen via deze va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Variabele_(informatica)

Variabele

Een stukje geheugen in een programma waarin gegevens kunnen worden opgeslagen
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Variabele

Een bepalende factor in een onderzoek. Variabelen kunnen zijn: leeftijd inkomen, sociale klasse etc.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Variabele

Eigenschap of kenmerk van een object. Een variabele kan diverse waarden aannemen. De verzameling van mogelijke waarden is het definitiegebied van de variabele. De aktueel gemeten of vastgestelde waarde is de uitkomst.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Variabele

De aanduiding voor een willekeurig element van een verzameling.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.