Zoek op

verdragen

internationaal publiekrecht: overeenkomst tussen staten; schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen van een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verdragen

verdragen

verdragen werkw.Uitspraak:   [vərˈdraxə(n)] Verbuigingen:   verdroeg (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft verdragen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen vervelende dingen dulden Voorbeeld:   `geen lawaai verdragen`Synoniemen:   er...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verdragen

VERDRAGEN

1) Bestand zijn 2) Doorleven 3) Doorstaan 4) Dragen 5) Dulden 6) Ertegen kunnen 7) Gedogen 8) Gelijden 9) Geluchten 10) Harden 11) Intensiveren 12) Kunnen hebben 13) Lijden 14) Ondergaan 15) Ondervinden 16) Supporteren 17) Toelaten 18) Toestaan 19) Tolereren 20) Uithouden 21) Uitstaan 22) Uitzingen 23) Velen 24) Verduren 25) Versjouwen 26) Verteren...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERDRAGEN/1

verdragen

•bestand zijn tegen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verdragen

verdragen

Tussen twee of meer staten opgestelde overeenkomsten of contracten die door erkende vertegenwoordigers officieel worden ondertekend, en die meestal door de wetgevende organen van de betrokken staten als vredesverdragen, bondgenootschappen of handelsverdragen worden geratificeerd.
Categorie: Informatievormen > internationale afspraken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

verdragen

Bindende overeenkomsten tussen staten. Benamingen als akte, akkoord, charter, convenant, conventie, handvest, protocol, statuut e.d. worden niet consequent voor verdragen van verschillende aard gebruikt. Een verdrag onderscheidt zich door zijn bindend karakter van een verklaring. De voorwaarden voor een verdrag zijn vastgelegd in het Weens Verdrage...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

verdragen

het meemaken en uithouden vb: ik kon niet verdragen dat hij jou zo uitschold Synoniemen: doorstaan uitstaan verduren velen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verdragen
Geen exacte overeenkomst gevonden.