Zoek op

vergrijzing

algemeen overheid: Het aandeel van 65-plussers (ook: ouderen, senioren) in de totale bevolking neemt toe (Schöndorff c.s.). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vergrijzing

vergrijzing

Toename van het aantal ouderen in een bevolking ten opzichte van het aantal jongeren. Lage geboortecijfers en lage sterftecijfers in de westerse landen hebben tot gevolg dat er weinig jongeren bijkomen en de mensen die er al zijn gemiddeld steeds ouder worden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/vergrijzing

vergrijzing

de vergrijzing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈxrɛizɪŋ] toename van het aantal ouderen op de totale bevolking Voorbeeld:   `Door de vergrijzing stijgen de pensioenuitgaven.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'vergrijzing' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vergrijzing

vergrijzing

het ouder worden van mensen, waardoor het aantal werkenden afneemt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

vergrijzing

Het proces waarbij naar verhouding steeds meer 65-plussers deel uitmaken van de totale bevolking. Samen met ontgroening is vergrijzing onderdeel van het verouderingsproces van de bevolking. Soms spreekt men van dubbele vergrijzing: de toename van het percentage van de bevolking van 85+ op de totale bevolking. (In 1900 maakte de bevolking van 65 en ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

vergrijzing

Het toenemen van het percentage ouderen (55+) in de samenleving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Vergrijzing

De ontwikkeling dat er procentueel steeds meer mensen komen van boven de 65 jaar.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

vergrijzing

Het toenemen van het percentage ouderen (55+) in de samenleving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

Vergrijzing

De toename van het percentage personen van 65 jaar en ouder.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Vergrijzing

Het percentage mensen met een leeftijd van boven de 65 jaar neemt toe ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Vergrijzing

Het percentage (%) personen, ouder dan 65 jaar, neemt in een bepaald land toe.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Vergrijzing

toename van het aandeel ouderen in de totale bevolkingsopbouw. Met dubbele vergrijzing wordt naast de toename van het aandeel ouderen in de bevolkingsopbouw ook bedoeld de toename van het aandeel 75-plussers in de totale bevolking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

Vergrijzing

Demografische ontwikkeling die inhoudt dat een steeds groter deel van de bevolking gaat bestaan uit personen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Vergrijzing

stijging van de gemiddelde leeftijd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

vergrijzing

stijging van de gemiddelde leeftijd, tegenovergestelde van vergroening
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Vergrijzing

Demografische ontwikkeling die inhoudt dat het aantal oude mensen (65 jaar en ouder) naar verhouding toeneemt. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Vergrijzing

Het percentage mensen met een leeftijd van boven de 65 jaar neemt toe ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Vergrijzing

Proces waarbij een bevolking steeds ouder wordt. Het gaat om het aandeel ouderen in de bevolking dat stijgt, waardoor ook de gemiddelde leeftijd in dat land stijgt. Als er sprake is van vergrijzing in een samenleving, is er vaak ook een bevolkingsdaling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Vergrijzing

Vergrijzing is een term voor het steeds ouder worden van een bevolking. Het gaat om het aandeel ouderen in de bevolking dat stijgt, waardoor ook de gemiddelde leeftijd in dat land stijgt. Als er sprake is van vergrijzing in een samenleving, is er vaak ook sprake van een bevolkingsdaling. Een ander gevolg van vergrijzing is dat vergrijzing een samen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Vergrijzing

Vergrijzing

Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. Doordat er steeds minder kinderen geboren worden en mensen steeds ouder worden door verbeterde medische zorg in de westerse landen heeft dit tot gevolg dat er weinig jongeren bijkomen en de mensen die er al zijn gemiddeld steeds ouder worden.Hierdoor zijn er ook steeds mi...
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Vergrijzing

Vergrijzing

[Geschiedenis] Toename van het percentage mensen ouder dan 65 jaar op de totale bevolking
Gevonden op https://quizlet.com/65973814/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.