Zoek op

verificatie

faillissementsrecht: onderzoek dat de curator verricht naar de juistheid van de vorderingen die schuldeisers in het faillissement ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verificatie

verificatie

faillissementsrecht: vaststelling van vorderingen van schuldeisers die zijn ingediend bij de curator. ~ van aangegeven schuldvorderingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verificatie

verificatie

faillissementsrecht: onderzoek dat de curator verricht naar de juistheid van de vorderingen die schuldeisers in het faillissement ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verificatie

verificatie

de verificatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [verifi'ka(t)si] Verbuigingen:   verificatie|s (meerv.) onderzoek naar de waarheid of authenticiteit van iets Voorbeeld:   `verificatie van documenten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verificatie

VERIFICATIE

1) Accountantsverslag 2) Echtheidsonderzoek 3) Juistheidsonderzoek 4) Onderzoek naar de juistheid van iets 5) Onderzoek naar echtheid 6) Waarmerking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERIFICATIE/1

verificatie

(ITIL Servicetransitie) Een activiteit die garandeert dat een nieuwe of gewijzigde IT-dienst, proces, plan of ander resultaat compleet, accuraat en betrouwbaar is, en overeenkomt met de ontwerpspecificaties. Zie ook acceptatie validatie, validatie en testen van een dienst.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

verificatie

echtheidsonderzoek
Jaar van herkomst: 1467-1490 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Verificatie

Het proces waarbij wordt geverifieerd of een entiteit of object werkelijk is wat of wie het lijkt. Zo wordt voor gegevens de herkomst en integriteit geverifieerd, bijvoorbeeld door controle van de digitale handtekening of de identiteit van de gebruiker of computer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Verificatie

Het na onderzoek ter verificatievergadering gerechtelijk als deugdelijk verklaren van vorderingen op een failliete boedel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

verificatie

Def.: het vaststellen van de waarheidswaarde van een beweringsinhoud
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verificatie

Def.: proces waarbij wordt aangetoond dat een computerprogramma datgene berekent waarvoor het ontworpen is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verificatie

echtheidsonderzoek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/verificatie

Verificatie

De procedure-methode die men moet toepassen om er achter te komen of een verklaring waar is of niet. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.