Zoek op

Vermogenskostenvoet

De vermogenskosten uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat aan vermogen is aangetrokken. De vermogenskostenvoet van de onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogenskostenvoet

Vermogenskostenvoet

De rendementseis die de bedrijfsleiding stelt ten aanzien van het totale vermogen. Dus het rentepercentage dat de bedrijfsleiding gebruikt om een redelijke vergoeding voor het totale vermogen van de onderneming vast te stellen. Dit rentepercentage werkt goed zolang de interest op het vreemde vermogen lager is dan de rendementseis. Anders schiet de ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.