Zoek op

Vernatting

Wanneer in een gebied doelbewust de waterstand verhoogd wordt, dan is er sprake van vernatting. Vele projecten waarbij vernatting wenselijk is hebben eerst de schade van verdroging ondervonden. Een voorbeeld hiervan is het voormalige eiland Schokland, toen dit droog kwam te liggen bij de inpoldering van de Noordoostpolder, werd dit gebied steeds l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vernatting

Vernatting

Structureel verhogen van de grond- en-of oppervlaktewaterstanden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10651

vernatting

Wanneer in een gebied doelbewust de waterstand verhoogd wordt, dan is er sprake van vernatting.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10948
Geen exacte overeenkomst gevonden.