Zoek op

vertaling

de vertaling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈtalɪŋ] Verbuigingen:   vertaling|en (meerv.) 1) keer dat je vertaalt Voorbeeld:   `De vertaling van die tekst kostte me veel moeite.` 2) vertaalde tekst Voorbeelden:   `een...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vertaling

VERTALING

1) Interpretatie 2) Omzetting 3) Overzetting 4) Translaat 5) Translatie 6) Versie 7) Vertaald geschrift 8) Vertaald stuk 9) Vertolking 10) Weergave
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERTALING/1

Vertaling

Vertalen is het overzetten van een tekst van een brontaal, de taal waarin de oorspronkelijke tekst is geschreven, in een doeltaal, de taal waarin de overgezette tekst of vertaling is gesteld. Het maken van een vertaling gebeurt meestal door een moedertaalspreker (native speaker) van de doeltaal. Een moedertaalspreker heeft zich de taal spelenderwi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertaling

vertaling

Tekst die is omgezet in een andere taal dan waarin hij oorspronkelijk werd geschreven. Wanneer daarbij niet is gestreefd naar een zo nauwkeurig mogelijke (letterlijke) vertaling, spreekt men van een vrije vertaling.
Bij Middelnederlandse vertalingen van Oudfranse teksten kan de volgende driedeling gemaakt worden. Is er sprake van een getrouwe ve...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Vertaling

Een vertaling is een schriftelijke weergave van een tekst in een andere taal dan de oorspronkelijke.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.