Zoek op

verwering

rechtswetenschap: slecht Nederlands voor verweer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verwering

verwering

Vergruizing van het gesteente door inwerking van het weer (ijs, temperatuur en wind) en de vegetatie. Er is sprake van mechanische verwering wanneer water, ijs en wind een rol spelen. Bij chemische verwering wordt de samenstelling van het gesteente aangetast en omgezet, bijvoorbeeld door oplossing. Organische verwering treedt op door inwerking van ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/verwering

VERWERING

1) Afslijting 2) Bederf door weersinvloeden 3) Bodemverschijnsel 4) Corrosie 5) Efflorescentie 6) Erosie 7) Geologisch proces 8) Verdediging 9) Wering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERWERING/1

Verwering

Verwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer en klimaat, zogeheten exogene krachten. Het gesteente breekt in stukken (mechanische verwering) of lost op of verandert anderszins (chemische verwering). Het verschil met erosie is dat bij verwering het gesteente niet verplaatst word...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verwering

verwering

het uiteenvallen van gesteente onder invloed van weer en planten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Verwering

Het uiteenvallen van gesteente onder invloed van warmte en koude. Als een steen warm warmt zet hij uit, als hij koud wordt krimpt hij. Hierdoor kan de steen scheuren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

verwering

Het losmaken van gesteente door de inwerking van het weer.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

verwering

verbrokkeling en ontbinding van gesteenten onder invloed van warmte, vorst, insijpelend water en indringende plantenwortels of door chemische reacties
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

verwering

Def.: omzetting van natuurlijke gesteenten, mineralen of sedimenten in meer elementaire componenten of andere verbindingen, onder invloed van natuurlijke (biochemische, geochemische, fysische) processen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verwering

verandering en-of afbraak van gesteente onder invloed van atmosfeer en organismen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

Verwering

De aantasting van gesteenten. Er is sprake van chemische (lucht, zure regen, zure humus), fysische (temperatuurschommelingen en vorst) en biologische (bacteriën, wormen, etc.) verwering Niet hetzelfde als `erosie`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Verwering

verandering van gesteente aan of vlak onder het aardoppervlak. Doorgaans wordt het gesteente verkruimeld of verzwakt.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

Verwering

verandering van gesteente aan of vlak onder het aardoppervlak. Doorgaans wordt het gesteente verkruimeld of verzwakt.
Gevonden op http://www.vulkanisme.nl/begrippenlijst.php

verwering

[Aardrijkskunde] het verbrokkelen van gesteente onder invloed van het weer en de werking van planten
Gevonden op https://quizlet.com/86109909/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.