Zoek op

verzuiling

collectieve sector / economische orde en politiek: het zich organiseren van bevolkingsgroepen in een netwerk van niet alleen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=verzuiling

verzuiling

politiek: het zich organiseren van bevolkingsgroepen in een netwerk van niet alleen politieke, maar ook maatschappelijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzuiling

verzuiling

de verzuiling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vər'zœylɪŋ] samenleving met aparte, nauwelijks samenwerkende groeperingen Voorbeeld:   `de verzuiling van het onderwijs in Nederland zorgde voor het naast elkaar bestaan van christelijke, katholieke en openbare schole...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzuiling

verzuiling

Het maatschappelijk leven was georganiseerd op basis van geestelijke stromingen, de `zuilen`. Tussen de leden van de verschillende zuilen was contact schaars: men las geen krant van een vreemde zuil, kinderen gingen naar de passende (`verzuilde`) school, gemengde huwelijken waren zeldzaam: `Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-1813-1900/verzui

verzuiling

Het maatschappelijk leven was na 1900 georganiseerd op grond van geestelijke stromingen, de `zuilen`. Tussen de leden van de verschillende zuilen was contact schaars: men las geen krant van een vreemde zuil, kinderen bezochten de passende (`verzuilde`) school, gemengde huwelijken waren zeldzaam: `Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-1900-1945/verzui

verzuiling

Aanduiding voor het verschijnsel dat in Nederland tot in de jaren zestig het maatschappelijk-politieke leven werd geregeld door organisaties met verschillende ideologisch-levensbeschouwelijke opvattingen. Protestants-christelijke, Roomskatholieke, socialistische, algemeen humanistische. Zij werden 'zuilen' genoemd en omspanden bijna het hele leven:...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/verzuiling

Verzuiling

Verzuiling is de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis, waarbij de groepen in bepaalde mate van elkaar zijn afgeschermd. Dit kan worden bereikt door het oprichten van op de levensbeschouwing gebaseerde instituties als scholen, verenigingen, partijen, vakbonden, omroeporganisaties, kranten en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling

verzuiling

Zie: zuilen.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Verzuiling

De bevolking is in feite ingedeeld in vier zuilen: protestant, katholiek. liberaal en socialistisch. Het gehele leven speelde zich dan af in de eigen zuil: schooltijd, sportvereniging, krant, omroep, vakbond, winkelier, baas, ja zelfs de keuze van je echtgenoot-echtgenote. Deze indeling begon in Nederland vanaf het midden van de jaren `60 af te bro...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Verzuiling

Een type van maatschappelijke ordening waarbij de belangenbehartiging op economisch, sociaal en cultureel gebied berust bij een onderling samenhangend geheel (zuil) van organisaties gevestigd op ideologische grondslag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Verzuiling

Het doortrekken van het extern levensbeschouwelijke pluralisme (christelijke, socialistische en liberalistische vakverenigingen en ziekenfondsen) tot de organisatie van een groot aantal alomvattende maatschappelijke activiteiten (gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting, cultuurverenigingen, kranten, politieke partijen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Verzuiling

het verschijnsel dat een maatschappij uiteenvalt in scherp gescheiden levens- en wereldbeschouwelijke groeperingen, welke scheiding zich in alle facetten van het maatschappelijke leven doet gelden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Verzuiling

Verzuiling of verkokering is een (sociologische) term voor het verschijnsel waarbij een maatschappij is onderverdeeld in verschillende zuilen of stromingen. Deze zuilen zijn onderverdeeld in bepaalde politieke of levensbeschouwelijke stromingen. De zuilen staan volkomen op zichzelf en hebben hun eigen organisaties (op bijvoorbeeld het gebied van on...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verzuiling

verzuiling

verdeling in scherp gescheiden groeperingen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/verzuiling

Verzuiling

De bevolking is in feite ingedeeld in vier zuilen: protestant, katholiek. liberaal en socialistisch. Het gehele leven speelde zich dan af in de eigen zuil: schooltijd, sportvereniging, krant, omroep, vakbond, winkelier, baas, ja zelfs de keuze van je echtgenoot/echtgenote. Deze indeling begon in Nederland vanaf het midden van de jaren '60 af te bro...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

verzuiling

[Geschiedenis] Opdeling van de samenleving in bevolkingsgroepen die zich verenigd hebben in sterk van elkaar gescheiden maatschappelijke of politieke organisaties en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag (in Nederland: rooms-katholiek, protestants-christelijk, socialistisch en liberaal)
Gevonden op https://quizlet.com/109519667/geschiedenis-flash-cards/

verzuiling

[Maatschappijwetenschappen] het uiteenvallen van de Nederlandse samenleving in levensbeschouwelijke of politieke zuilen: de katholieke, protestants-christelijke, socialistische en liberale zuilen
Gevonden op https://quizlet.com/12866846/mm-hoofdstuk-4-de-pers-flash-cards/

Verzuiling

Een verzuiling door religieuze achtergronden heeft in Nederlands-Indië nooit bestaan, zoals dit wel het geval in Nederland was. Wel was er onder Europeanen een sterke maatschappelijke verzuiling.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.