Zoek op

Vicarie

Een vicarie is volgens de wet een stichting. Het was oorspronkelijk een middeleeuwse rechtspersoon naar kerkelijk èn wereldlijk recht. Vanaf de Reformatie zijn het geen geestelijke instellingen meer. Zij kregen veelal een andere functie en vielen alleen nog maar onder het wereldlijke recht. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek hebb...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vicarie

vicarie

jaarlijkse rente uit geestelijke goederen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vicarie

Vicarie

Fonds, waaruit de vicaris, een priester, werd betaald om tot in lengte van dagen de H. Mis te lezen voor het zielenheil van de stichter(s) en zijn familie. Daartoe werd een bijaltaar in de kerk opgericht. Het fonds bestond meestal uit stukken land.
De inkomsten (uit pacht) van een vicarie werden besteed ad pios usus - vrome doeleinden - bijv. v...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Vicarie
Geen exacte overeenkomst gevonden.