Zoek op

OBJECTIVITEIT

1) Het niet beïnvloed zijn door vooroordelen 2) Onbevangenheid 3) Onvooringenomenheid 4) Zakelijkheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBJECTIVITEIT/1

Objectiviteit

Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is. Dit staat tegenover subjectief. Het begrip heeft filosofische aspecten, en het begrip in de zin van `neutraal` of `onpartijdig` is onder meer van wezenlijk belang in de journalistiek en bij de rechtspraak. De mogelijkheid van object...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectiviteit

objectiviteit

op de feiten gericht zijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Objectiviteit

Het onbevooroordeeld zijn.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

objectiviteit

[Maatschappijleer] een beschrijving van gebeurtenissen die klopt met de werkelijkheid en niet gekleurd is door een eigen mening
Gevonden op https://quizlet.com/114510405/maatschappijleer-se3-h4-7-flash-cards/

Objectiviteit

[Politiek] Houding waarbij men probeert zich veel mogelijk te beperken tot de feiten en niet laat beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen. Het tegenovergestelde is subjectiviteit.
Gevonden op https://quizlet.com/5675970/maatschappijwetenschappen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.