Zoek op

visserij

de visserij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vɪsə'rɛi] Verbuigingen:   visserij|en (meerv.) het vissen Voorbeelden:   `visserijzone`, `visserijpolitie`, `visserijreglement` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'visserij' komt voo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/visserij

Visserij

Visserij is een verzamelnaam voor alle menselijke activiteiten met als doel organismen uit het water te halen. De mensheid vangt al sinds mensenheugenis vis, weekdieren, schaaldieren, schelpdieren, zoogdieren, algen en zeewier. De vangst van week- schaal- en schelpdieren, zoogdieren, algen en wieren is bescheiden in vergelijk met de vangst van vis...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Visserij

Visserij

[Breskens] - Een specifiek kenmerk van de Zeeuws-Vlaamse plaats Breskens is de visserij. Tegenwoordig is Breskens de belangrijkste vissersplaats in Zeeuws-Vlaanderen. ==Geschiedenis== Vanouds was de Zeeuws-Vlaamse visserij voornamelijk in Oost Zeeuws-Vlaanderen geconcentreerd. Het betrof dan vaak schelp- en schaaldiervisser...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Visserij_(Breskens)

Visserij

Een vissersschip is volgens het BPR een schip dat vist met netten, lijnen, sleepnetten of ander vistuig, die de manoeuvreerbaarheid beperken [Art 1.01 13º]. Een niet vissend vissersschip is dus geen vissersschip. Het vissersschip voert in het want twee zwarte kegels met de punt naar elkaar toe. Uit ...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipv.htm#visserij

visserij

1> de vaart met visserschepen eventueel uitgebreid met alles, wat zijn bestaan daaraan te danken heeft. [Gerelateerde termen >] De visserij in de binnenvaart kent vele vormen. In 'Binnenvaarttaal' worden termen en verklaringen die uitsluitend verband houden met de kust- en zeevisserij zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. 2> het uit het water...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver

Visserij

Visserij Eeuwenlang was naast de gemengde veeteeltbedrijfjes de visvangst een onmisbare aanvulling op het levensonderhoud van de eilander bevolking. De beroepsmatige visserij concentreerde zich voornamelijk op Hollum. De schepen lagen op de ree, het Skùtegat genoemd, voor anker. Bij opkomend tij voeren ze het zeegat uit. Vis was een belangrijk vol...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

visserij

Def.: de uitoefening van het vissersbedrijf Toelichting: In Nederland wordt de visserij in open zee uitgeoefend door trawlers, loggers en kotters.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Visserij

Eeuwenlang was naast de gemengde veeteeltbedrijfjes de visvangst een onmisbare aanvulling op het levensonderhoud van de eilander bevolking. De beroepsmatige visserij concentreerde zich voornamelijk op Hollum. De schepen lagen op de ree, het Skùtegat genoemd, voor anker. Bij opkomend tij voeren ze het zeegat uit. Vis was een belangrijk volksvoedsel...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i001047.ht

Visserij

De visserij kan verdeeld worden naar het vistuig dat wordt gebruikt, de soort vis waarop wordt gevist en het vangstgebied. Voor Nederland is de kust- en zeevisserij het belangrijkste. De zoetwatervisserij is klein. Industriële visserij Buiten Nederland is er ook een tak van industriële visserij. Deze vist op vis die niet aan consumenten wordt ver...
Gevonden op http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/visserij.aspx

Visserij

In Drenthe is de visserij altijd van weinig betekenis geweest. Het visrecht in Drenthe was oorspronkelijk een recht dat aan de leenheer toekwam (heerlijk recht). Zo gaf de bisschop van Utrecht dit recht in leen uit aan de heerlijkheden Ruinen en Coevorden en aan het Utrechtse kapittel van St. Pieter voor de omgeving van Uffelte.
Over het algeme...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Visserij
Geen exacte overeenkomst gevonden.