Zoek op

vitalisering

Vorm van concretisering waarbij levenloze dingen of abstracta worden voorgesteld als menselijke wezens (personificatie), als iets dierlijks (animalisatie) of iets plantaardigs. Zo wordt in de versregel ‘O wonderlijke kracht van dichterlijke tonen’ (I. da Costa.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

vitalisering

vorm van beeldspraak waarbij aan een levenloos object, eigenschappen van een leven wezen worden toegekend.
omdat er woorden stonden te blaten
onder het open raam waar ik lag.
(Guillaume van der Graft)
Een bijzondere vorm van vitalisering is de personificatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Vitalisering

Vitalisering is de vorm van concretisering waarbij abstracte begrippen worden weergegeven als levende wezens: b.v.: omdat er woorden stonden te blaten onder het open raam waar ik lag [Guillaume van der Graft]
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/212_Vitalisering.html

vitalisering

vorm van beeldspraak waarbij aan een levenloos object, eigenschappen van een leven wezen worden toegekend.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.