Zoek op

vormgevingsprincipes

Opvattingen van één of meer auteurs (poëtica-3) voor zover deze zijn af te leiden uit stijl en bouw van het werk (tekstintern impliciet) of uit uitspraken van de auteur(s) daarover ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Vormgevingsprincipes

Structurering en ordening.Structurering: herhalen, omkeren, opeenstapelen, spiegelen, leiden en volgen; thema en variaties; rondo, canon. Ordening naar persoon, beweging, geluid, ruimte, theatrale middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282
Geen exacte overeenkomst gevonden.