Zoek op

Vuilwatertank

Een vuilwatertank is een reservoir voor het opslaan van afvalwater. Een dergelijke tank is voornamelijk op schepen aanwezig maar kan ook bij andere installaties zoals fabrieken, offshore-platforms en andere - meestal afgelegen - locaties aanwezig zijn. Een vuilwatertank heeft geen afvoer of overloop zoals bij een septictank, maar moet mechanisch g...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilwatertank

Vuilwatertank

Een vuilwatertank is (en wordt) niet verplicht, maar omdat pleziervaart vanaf 2009 niet meer op oppervlaktewater mag lozen worden nieuwe schepen er wel van voorzien. Inbouw in bestaande schepen is niet altijd makkelijk. Voor het mooi zou de tank lager dan de afvoer van kombuis en toilet-douche moete...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipv.htm#vuilwatertank

vuilwatertank

tank waarin vuilwater verzameld wordt. Voor zover bekend worden deze in de beroepsvaart met uitzondering aan boord van passagiersschepen, weinig gebruikt. Alleen voor de opvang van afgewerkte olie is er bij de grotere schepen een tank gemonteerd. Bij passagiersschepen had men echter al heel lang geleden te maken met het probleem dat de afvoeren van...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=vol
Geen exacte overeenkomst gevonden.