Zoek op

wad

het wad zelfst.naamw.Uitspraak:   [wɑt] Verbuigingen:   wad|den (meerv.) gebied dat bestaat uit zand en slijk en dat bij vloed onder water staat Voorbeeld:   `wadfauna` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'wad' komt voor in de Woo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wad

WAD

1) Aanslibbing 2) Bij eb droogvallende grond 3) Bodeminzinking 4) Buitendijks land 5) Buitendijkse grond 6) Buitendijkse gronden 7) Doorwaadbare plaats 8) Drenkplaats 9) Drenkplaats voor paarden 10) Droogvallend land 11) Land dat bij vloed overstroomt 12) Ondiep water 13) Ondiepte 14) Ondiepte in het water 15) Waadbare plaats 16) Waadplaats 17) Wed...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WAD/1

Wad

Een wad is een modder- of zandplaat die in een ondiepe zee is ontstaan, met een hoogte die zich tussen het normale laagwater- en hoogwaterniveau bevindt. Met het wad of de wadden wordt meestal het waddengebied bedoeld dat langs de kust vanaf Den Helder in Nederland loopt, en langs de Duitse kust tot Esbjerg in Denemarken en de 50 Waddeneilanden di...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wad

Wad

Uit zandig materiaal bestaande onbegroeide opwas in het waddengebied die bij eb droogvalt.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

wad

doorwaadbare plaats
Jaar van herkomst: 107 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

wad

1> wadde, wat, watte: droogte, ondiepte. HET WAD: de Waddenzee. De schrijfwijze met een T in plaats van met een D is sterk verouderd. 2> zakvormig visnet, langs de onderpees verzwaard, dat tussen twee lange staken wadend of van uit een vaartuig voortgeduwd wordt. Plaatselijke term voor schrobnet. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van R...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=w

wad

Uit zandig materiaal bestaande onbegroeide opwas in het waddengebied die bij eb droogvalt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

wad

Ondiepe zee in een reliëfarm kustgebied, met een bodem van fijn los materiaal, een sterke getijdenwerking en van de open zee afgeschermd door een rij waddeneilanden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Wad

Een wad is een bij eb grotendeels droogvallend uitgestrekt gebied van zand en slib doorsneden door prielen en geulen, aan de zeezijde door eilanden begrensd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

wad

Ondiepe zee in een reliëfarm kustgebied, met een bodem van fijn los materiaal, een sterke getijdenwerking en van de open zee afgeschermd door een rij waddeneilanden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Wad

Ondiepe zee in een reliëfarm kustgebied, met een bodem van fijn los materiaal, een sterke getijdenwerking en van de open zee afgeschermd door een rij waddeneilanden. Valt deels droog bij eb.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

wad

Def.: bij eb grotendeels droogvallend, uitgestrekt gebied van zand en slib doorsneden door prielen en geulen, aan de zeezijde door eilanden begrensd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

wad

doorwaadbare plaats, buitendijkse zandplaat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wad

wad

Uitgestrekte moddervlakten in getijdegebied, die elk tij overstroomd worden of droog vallen. Meestal zijn de wadvlakten onbegroeid, soms staan er zeegrasvelden. Alternatieven: wadden wadvlakte
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Wad

Ondiepe zee in een reliëfarm kustgebied, met een bodem van fijn los materiaal, een sterke getijdenwerking en van de open zee afgeschermd door een rij waddeneilanden. Valt deels droog bij eb. Synoniem van `slik`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.