Zoek op

waterbouw

waterbouw zelfst.naamw. waterstaat het ontwerpen, bouwen en onderhouden van waterstaatkundige bouwwerken    Voorbeeld: `Bruggen, dammen, dijken, sluizen, tunnels enz. zijn de kunstwerken van de waterbouw. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'waterbouw' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/waterbouw

waterbouw

alle activiteiten die met de aanleg van waterwegen, afwateringen, riolen e.d. te maken hebben. natte waterbouw: de activiteiten die met de aanleg van waterwegen, sloten, vaarten, afwateringen, e.d. te maken hebben
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=w
Geen exacte overeenkomst gevonden.