Zoek op

waterkwaliteit

waterkwaliteit zelfst.naamw. de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater. Bron: Wikiwoordenboek - waterkwaliteit. SpellingCorrect gespeld: 'waterkwaliteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden e...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit kan worden omschreven als de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater. Deze verschilt op verschillende plekken, tijdstippen en dieptes. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door natuurlijke processen en door watervervuiling door de mens. De waterkwaliteit kan vanuit verschillende invalshoeken beschouwd worden. ==Chemische ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit kan worden omschreven als de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater. Deze verschilt naargelang de locatie, diepte en het tijdstip. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door natuurlijke processen, maar ook door de mens. Zie ook ecologische waterkwaliteit.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

waterkwaliteit

Def.: de kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. Toelichting: Verder wordt de waterkwaliteit beoordeeld op basis van de aanwezige planten en dieren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Waterkwaliteit

Kwaliteit van grond- of oppervlaktewater. Voor oppervlaktewateren onder te verdelen in chemische en biologische waterkwaliteit.
De waterkwaliteit kan zeer verschillend zijn voor de verschillende, voor Drenthe karakteristieke wateren zoals vennen en beken. Voor de chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater zijn zowel verschillende minera...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Waterkwaliteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.