Zoek op

Waterlijst

Een waterlijst is een uitspringende rand met een hellend bovenvlak (afzaat), waarlangs het hemelwater afvloeit. De lijst is aan de onderkant voorzien van een waterhol om te voorkomen dat het aflopende water op de gevel terecht komt. Een waterlijst bestaat meestal uit horizontale bakstenen of natuurstenen blokken die met een overstek op of in een m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterlijst

waterlijst

1> waterbalk: dwarsscheepse opstaande rand aan de achterkant van het voordek. 2> hollijst: boven het dek uitstekende lijst langs dekopeningen in houten dekken. Soms ook gebruikt voor opstaande stalen wanden rond een luikopening. 3> waterhol. 4> volgens G.J. Schutten in bepaalde gevallen ook de voor en achterzijde van de den. De luikenhoofden of den...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=w

Waterlijst

in vakwerkbouw Waterlijsten komen vaak voor aan stenen gevels. Houten gevels zijn kwetsbaarder voor vocht, maar bij vakwerkbouw wordt het regenwater meestal door overstekken 'geloosd'. Toch komt het voor dat ook een houten gevel een waterlijst heeft in de vorm van een w...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Waterlijst%2

waterlijst

uitstekende bakstenen of natuurstenen lijst in een gevel, die voorkomt dat regenwater langs het geveloppervlak stroomt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11047

Waterlijst

Vooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. (...)
Gevonden op http://www.irismonument.be/nl.p.glossary.6.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.