Zoek op

wederrechtelijkheid

rechtswetenschap: hetgeen in strijd is met de geldende geschreven regels; onrechtmatig. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wederrechtelijkheid

wederrechtelijkheid

rechtswetenschap: hetgeen in strijd is met de geldende geschreven regels; onrechtmatig. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wederrechtelijkheid

wederrechtelijkheid

Gedragingen kunnen alleen strafbaar zijn als ze onrechtmatig zijn of - zoals men in het strafrecht zegt - wederrechtelijk . Rechtmatig gedrag kan immers niet strafwaardig zijn. Als iemands gedrag beantwoordt aan een delictsomschrijving , staat daarmee gewoonlijk ook de wederrechtelijkheid vast. Maar er zijn uitzonderingen: rechtvaardigingsgronden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/wederrechtelijkheid

wederrechtelijkheid

Dit wil zeggen dat de gedraging in strijd moet zijn met het recht. Een tandarts die een kies trekt, maakt zich schuldig aan 'mishandeling' (art. 300 Sr), maar de toestemming van de patiënt, heft de wederrechtelijkheid van de 'mishandeling' op.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586
Geen exacte overeenkomst gevonden.