Zoek op

WEERGOD

1) God die de weerstoestand beheerst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WEERGOD/1

weergod

wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de bovennatuurlijke macht die heerst over het weer en de natuurelementen; godheid die de weerstoestand beheerst Thans nog vaak gebruikt in het meervoud als schertsende verwijzing naar denkbeeldige machten die het weer in gunstige of ongunstige zin kunnen bepa...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/weergod
Geen exacte overeenkomst gevonden.