Zoek op

wiegendood

de wiegendood zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈwixə(n)dot] plotselinge dood van een baby waar geen medische verklaring voor is © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'wiegendood' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wiegendood

wiegendood

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Naam voor het plotseling overlijden van ogenschijnlijk gezonde baby’s in hun wieg of bedje, vermoedelijk door een storing in de regulering door de hersenen van de ademhaling en/of de hartfrequentie. De Leidse kinderarts de Jonge ontdekte dat wiegendood relatief vaak voorkomt bij baby’s die op hun buik te sla...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/wiegendood

Wiegendood

Wiegendood is een algemene term voor kindersterfte in de wieg. Het is geen oorzaak van overlijden, maar een benaming voor gevallen waarbij de doodsoorzaak van een baby, zelfs na onderzoek, niet aangetoond kan worden. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gebruikt de Engelse term SIDS, sudden infant death syndrome, voor wiegendood. == Su...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiegendood

wiegendood

Wiegendood is het plotseling overlijden van een baby zonder aanwijsbare reden. Zowel in Nederland als in België sterven gemiddeld 25 baby’s per jaar aan wiegendood. Wiegendood komt voor bij baby’s tussen 7 weken en 1 jaar. Niemand weet precies de oorzaak van wiegendoor maar er zijn ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25439141

Wiegendood

Wiegendood is het plotseling en onverwacht overlijden van een ogenschijnlijk gezond kind in de eerste twee levensjaren. Kenmerkend hiervoor is dat de ouders ’s ochtends naar de wieg gaan en hun kind dood aantreffen. Soms was het kind een beetje verkouden, maar veel vaker leek alles in orde toen de ouders het de avond tevoren ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/kinderen/wiegendood
Geen exacte overeenkomst gevonden.