Zoek op

woestijn

Gebied waar de neerslag minder is dan 250 mm per jaar waardoor er weinig plantengroei mogelijk is. Woestijnen komen voor in gordels ten noorden en ten zuiden van de tropen. Dit zijn de gebieden waar de in de tropen opgestegen lucht weer daalt. Dalende lucht wordt droger waardoor neerslag zeer beperkt is. De temperatuurverschillen in woestijngebiede...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/woestijn

woestijn

de woestijn zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [wusˈtɛin] Verbuigingen:   woestijn|en (meerv.) droog en dor gebied waar het bijna nooit regent Ik voel me net een roepende in de woestijn.  (ik heb het gevoel dat niemand naar me luistert) © Kernerman Dictio...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/woestijn

woestijn

uitgestrekt, vaak extreem warm of extreem koud gebied met zeer weinig water en een vrijwel onbegroeide bodem die gewoonlijk uit zand of gesteente en soms uit verzilte grondlagen bestaat In de Bijbelse verbindingen hieronder mogelijk ook in de oude, ruimere betekenis van onherbergzaam, ruig gebied.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/woestijn

Woestijn

Een woestijn is een gebied met minder dan 200 mm neerslag per jaar, waardoor er relatief weinig fauna aanwezig is. Veelal wordt gedacht, dat de grond van woestijnen onvruchtbaar is, maar dit is vaak juist niet het geval. Na een regenbui kan een groot deel van de woestijn ineens zeer sterk begroeid worden, maar de woestijngrond is niet in staat het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijn

woestijn

•grote dorre vlakte, met weinig neerslag en weinig vegetatie.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/woestijn

Woestijn

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), onbebouwde en onbewoonde uitgestrektheid grond.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Woestijn

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Woestijn``] Landstreek van groote uitgestrektheid zonder water en dien ten gevolge zonder plantengroei, meestal slechts bedekt met zand en kleine steentjes; zij belemmert ten hoogste alle oorlogsoperatiën. Enkele waterrijke en dan zeer vruchtbare plaatsen, die even als eilanden in de zandzee liggen, wo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

woestijn

barre landstreek
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

woestijn

vrijwel of geheel onbegroeid gebied, veroorzaakt door droogte
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Woestijn

Eén vijfde deel van de aarde bestaat uit woestijn. Voor mensen en dieren die er wonen is het leven erg zwaar omdat er nauwelijks voedsel en water te vinden is. Er valt weinig regen omdat de lucht er warm is en er zich geen wolken kunnen vormen. De heldere hemel zorgt voor een verschroeiende h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

woestijn

barre landstreek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/woestijn

Woestijn

Grote meestal vlak gebied dat door weinig of geen neerslag vrijwel geen begroeiing heeft. Het woestijnklimaat kent hoge temperaturen overdag en er is geen koud jaargetijde. Toch kan het in de nacht flink afkoelen. Opmerkelijk is vooral de lage luchtvochtigheid van soms maar 0% en de geringe hoeveelheid regen. Woestijngebieden in Egypte, Lybië en A...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/34558/woestijn

woestijn

groot, dor en droog gebied dat daardoor onbewoonbaar is vb: ze trokken met kamelen door de woestijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=woestijn

Woestijn

Belangrijkste kenmerken
Droog klimaat en een schaarste aan leven. Positie
Woestijnen beslaan 40% van het aardoppervlak. Ze komen voor op alle continenten tussen de 15 en 30 graden noorder- en zuiderbreedte. De ligging van woestijnen hangt samen met de aanwezigheid van droge luchtmassa`s. Klimaat
De jaarlijkse gemiddelde verdamping i...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000669.html

woestijn

Uitgestrekt extreem droog gebied met weinig of geen oppervlaktewater, waar vegetatie vrijwel of geheel afwezig is. Gemiddelde jaarlijkse neerslag is doorgaans minder dan 50 mm. Alternatieven: woestijnen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Woestijn

[Aardrijkskunde] droog en dor gebied met minder dan 200mm neerslag per jaar
Gevonden op https://quizlet.com/32338933/aardrijkskunde-flash-cards/

woestijn

voorbeeld van biotoop; gebied met weinig neerslag en grote verschillen in temperatuur
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.