Zoek op

zelfdoding

verzekeringsrecht: zichzelf van het leven beroven. Op zich is ~ niet strafbaar, maar kan ertoe lijden dat de (levens)verzekering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=zelfdoding

zelfdoding

verzekeringsrecht: zichzelf van het leven beroven. Op zich is ~ niet strafbaar, maar kan ertoe lijden dat de levensverzekering ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zelfdoding

zelfdoding

zelfdoding zelfst.naamw. Het zich benemen van het leven Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'zelfdoding' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met zelfdoding: zelfdodingen 6 definities...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zelfdoding

Zelfdoding

Het zich benemen van het leven.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2695

Zelfdoding

De meeste levensverzekeraars hebben in hun verzekeringsvoorwaarden bepaald, dat zij bij overlijden door zelfdoding van de verzekerde binnen een bepaalde termijn (een tot drie jaar) na sluiten van de verzekering niet tot uitkering overgaan. Soms bepaalt de polis, dat de verzekeraar ook bijzelfdoding binnen deze termijn tot uitkering verplicht is, i....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Zelfdoding

(zelfmoord, suïcide, zelf-vernieting) Zelfvernietigend gedrag kan direct (= onmiddellijke zelfvernietiging, acute doodswens, zelfdoding) of indirect (= geleidelijke zelfvernietiging of sluimerende doodswens) zijn. , zelfverwaarlozing-zelfvernietingsgedrag heeft als doel het leven zo veel mogelijk te bekorten zonder de hand aan zich zelf te slaan. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.