Zoek op

ziekteverzuim

groei en conjunctuur, markten en prijzen: afwezigheid op de werkvloer wegens ziekte. Bijv. in de zorgsector is sprake van ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=ziekteverzuim

ziekteverzuim

ondernemingsrecht: afwezigheid op de werkvloer wegens ziekte. Bijv. in de zorgsector is sprake van een bovengemiddeld ~ (2003). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ziekteverzuim

ziekteverzuim

ziekteverzuim zelfst.naamw. de mate waarin werknemers van een bedrijf niet op het werk verschijnen op grond van hun gezondheidstoestand    Voorbeeld: `De griepepidemie heeft het ziekteverzuim flink doen stijgen. `tweede betekenisomschrijving.    Voorbeeld: `Zin met het paginaw...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Vaak wordt ziekteverzuim in gemiste uren of hele dagen geteld. Verzuim als gevolg van bevalling (of zwangerschapsverlof) wordt in principe niet als ziekteverzuim gerekend. Arbeidsverzuim wordt trouwens meestal niet door een ziekte verklaard. Veel v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekteverzuim

ziekteverzuim

•De mate waarin werknemers van een bedrijf niet op het werk verschijnen op grond van hun gezondheidstoestand. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Er is sprake van ziekteverzuim als iemand niet op zijn werk of school verschijnt vanwege een ziekte of andere aandoening. Meestal wordt er pas van ziekteverzuim gesproken als iemand zich buitensporig vaak ziek meldt. Vooral als het gaat om werknemers die een vast contract hebben is het voor werkgevers vaak een lastige kwestie. Hij is dan genoodzaak...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ziekteverzuim
Geen exacte overeenkomst gevonden.