Zoek op

zonering

milieurecht: het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige beste ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zonering

Zonering

Bij zonering wordt een gebied opgedeeld in deelgebieden of zones. Zoneren kan gebeuren op basis van de fysische gesteldheid van een gebied maar ook op basis van de functies van het gebied. Gebieden worden soms gezoneerd ter bescherming van het gebied of de bewoners. Bij natuurgebieden worden er bepaalde zones aangewezen waar geen recreanten of vis...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonering

zonering

Maatregelen gericht op het geleiden van recreanten om onderlinge hinder tussen recreatieactiviteiten te voorkomen en-of aanwezige natuur- en landschapswaarden te beschermen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

zonering

Het reguleren van landgebruik voor vastgestelde doeleinden.
Categorie: Functionele activiteiten > overheidsfuncties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

zonering

Def.: het zodanig projecteren van activiteiten, dat een mogelijk negatieve invloed op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt, danwel om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan betrokken functies
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.